Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Нов сайт с консултации за биоземеделието

Нова интернет страница предоставя съвети в областта на биоземеделието. Нейни автори са проф. Стойчо Каров и неговите колеги от Асоциация за биоземеделие Екофарм-Пловдив.

 

Страницата предлага консултации за биологични фермери, както и помощна литература за биологично земеделие.

 

 Сдружението Екофарм е създадено през 1996 година. То е юридическо лице с нестопанска цел, доброволна, неполитическа и самоуправляваща се организация, осъществяваща дейност в полза на своите членове. Екофарм е една от първите неправителствени организации, работещи за популяризиране принципите на устойчивото земеделие и развитие на биологичното производство в България. В състава й влизат главно пионери в тази област - фермери и селскостопански специалисти.

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още