Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Кръгла маса за реинтродуцирани в България тарпани (диви коне)

     Представители на местните заинтересовани страни от района на Крумовград – власти, фермери, бизнесмени, предприемачи в туризма и неправителствения сектор участваха в кръгла маса с акцент върху реинтродуцираните в България тарпани (диви коне), която се състоя на 28 ноември в Крумовград. Тарпаните, които са обитавали Европа преди столетия, бяха докарани от Холандия преди три месеца в рамките на проекта за устойчиво развитие на Източните Родопи „Новото тракийско злато (НТЗ)“ в района на изоставеното с. Сбор, Крумовградско.

     При откриването на дискусията заместник-кметът на Крумовград Мария Христозова изтъкна задоволството на местната власт от решението на екипа на НТЗ тарпаните да бъдат разположени в района на Крумовград. По думите й конете могат да допринесат за привличането на туристи в района. Значението на тарпаните за поддържане на биоразнообразието и за туризма бе изтъкнато и от заместник-областния управител на област Кърджали Асен Тюрдиев. Той посочи и важността на проекти като „Новото тракийско злато“ за развитието на района на Източните Родопи.

     Франк Зандеринк, ръководител на проекта „Новото тракийско злато“, представи холандския опит с тарпаните и значението им за повишаване на биоразнообразието и тласъка, който те могат да дадат на туризма в региона. Освен в Холандия той даде примери и в Латвия, където също са били реинтродуцирани холандски тарпани. Районите в Холандия и в Латвия, където са били реинтродуцирани тарпани, се радват на огромен интерес и все повече посещения от туристи.

     Христо Христов, координатор по биоразнообразие в проекта „Новото тракийско злато“ и Анка Младенова, която, заедно със съпруга си Младен, се грижи за тарпаните, разказаха за първите им месеци на българска земя и за тяхната адаптация към условията в Източните Родопи.

     Михаела Кирчева, координатор по екотуризъм в НТЗ, представи възможностите за развитие на туристически услуги в района на Крумовград, свързани с тарпаните.

     Експертите на проекта отговориха на множество въпроси за тарпаните и как ще продължи да се развива проектът.

     Тарпаните живеят в района на крумовградското село Сбор от началото на септември 2011. През първата година на реинтродукцията те ще са в оградено пространство, за да се приспособят към източнородопската природа. След приспособяването им те ще бъдат пуснати на свобода. Ролята на тарпаните в природата на Източните Родопи ще е същата като преди хиляди годинида пасат дивата растителност и по този естествен начин да поддържат екосистемата цялостна. Дивите тарпани са известни със своята устойчивост и приспособимост към суровите условия на полуотворените ландшафти. Холандски тарпани са реинтродуцирани през последните години в Англия, Франция, Белгия, Германия и Латвия.

      Преди започването на реинтродукцията на тарпаните екипът наНовото тракийско златопроучи подходящите райони за тях в Източните Родопи, както и изискванията на българското законодателство. Екипът организира серия от срещи с местните институции и хора, тъй като доброто сътрудничество на местно ниво е ключово за успеха на този уникален проект. Кръглата маса в Крумовград бе естествено продължение на тези срещи.

      Завръщането на тарпаните в Източните Родопите е част от дейностите за възстановяване на дивата природа по проектаНовото тракийско злато. Миналата година полудиви каракачански коне бяха пуснати на свобода в района на с. Черничино. Предстои  реинтродуцирането на благороден елен. Работи се и по пускането на зубри. Еколозите смятат, че възстановяването на древните тревопасни в природата подобрява функционирането на екосистемите. Дейностите на НТЗ, свързани с дивата природа  вървят ръка за ръка с дейностите по развитие на екотуризма.     

     В края на срещата бе предложено участниците в срещата да станат част от Група за тарпаните, която да бъде редовно информирана и доброволно да работи за успешното развитие на проекта с тарпаните. Екипът на НТЗ предвижда да организира през пролетта на 2012 г Открит ден за тарпаните в района на с. Сбор. В плановете на проекта е да издаде и брошура за тарпаните и развитието на пилотния проект с тях в рамките на НТЗ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Представители на местните заинтересовани страни от района на Крумовград – власти, фермери, бизнесмени, предприемачи в туризма и неправителствения сектор участваха в кръгла маса за реинтродуцираните за първи път в България тарпани (диви коне), която се състоя на 28 ноември в Крумовград. Тарпаните- възстановка на коне, обитавали Европа преди столетия, бяха докарани в района на с. Сбор, Крумовградско от Холандия преди три месеца в рамките на проекта за устойчиво развитие на Източните Родопи „Новото тракийско злато (НТЗ)“.

При откриването на дискусията заместник-кметът на Крумовград Мария Христозова изтъкна задоволството на местната власт от решението на екипа на НТЗ тарпаните да бъдат реинтродуцирани в района на Крумовград. По думите конете могат да допринесат за привличането на туристи в района. Значението на тарпаните за биоразнообразието и за туризма бе изтъкнато и от заместник-областния управител на Кърджали Асен Тюрдиев. Той посочи и важността на проекти като „Новото тракийско злато“ за развитието на района на Източните Родопи.

Франк Зандеринк, ръководител на проекта „Новото тракийско злато“ представи холандския опит с тарпаните и значението им за повишаване на биоразнообразието и тласъка на туризма. Освен с Холандия той даде примери и с Латвия, където също са били реинтродуцирани холандски тарпани. Местата в Холандия в Латвия местите, където са били реинтродуцирани тарпани, се радват за растящ интерес и все повече туристи ги посещават. От септември, когато конете бяха докарани, вече близо 100 души са посетили района на с. Сбор, където те живеят.

Христо Христов, координатор по биоразнообразие в проекта „Новото тракийско злато“ и Анка Младенова, която заедно със съпруга си Младен, се грижи за тарпаните, разказаха за първите им месеци на българска земя и за тяхната адаптация към условията в Източните Родопи.

Михаела Кирчева, координатор по екотуризъм в НТЗ, представи потенциала на туризма в района на Крумовград, за което тарпаните могат да допринесат.

Експертите на проекта отговориха на множество въпроси за тарпаните и как ще продължи да се развива проектът.

Тарпаните живеят в района на крумовградското село Сбор от началото на септември. През първата година на реинтродукцията те са в оградено пространство, за да се приспособят към източно-родопската природа. След приспособяването им те ще бъдат пуснати на свобода. Ролята на тарпаните в природата на Източните Родопи ще е същата като преди хиляди годинида пасат дивата растителност и да възстановяват естествените екосистеми. Дивите тарпани са известни със своята устойчивост и приспособимост към суровите условия на полуотворените ландшафти. Холандски тарпани са реинтродуцирани през последните години в Англия, Франция, Белгия, Германия и Латвия.

Преди започването на реинтродукцията на тарпаните екипът наНовото тракийско златопроучи подходящите райони за тях в Източните Родопи, българското законодателство и официалните изисквания. Екипът организира серия от срещи с местните институции и хора, защото доброто местно сътрудничество е ключово в такъв уникален проект. Кръглата маса в Крумовград бе продължение на тези срещи.

Завръщането на тарпаните в Източните Родопите е част от дейностите за възстановяване на дивата природа по проектаНовото тракийско злато. Миналата година полудиви каракачански коне бяха пуснати на свобода в района на с. Черничи

Традиционни ястия

Източнородопски: Какво да закусим:  Гюзлеми – в Дивата ферма  Катми –...

Прочети още

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още