Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Природосъобразно пашуване и едрите тревопасни в Източни Родопи

Природосъобразното пашуване на едри тревопасни е ключов процес за устойчивото развитие и естественото поддържане на екосистемите.

При природосъобразното пашуване животните целогодишно пасат на открито – практика, добре позната и използвана хилядолетия от балканските животновъди, които заедно със стадата си следвали природния ритъм. С индустриализацията и регулацията на селското стопанство тези традиции се изгубват.

При природосъобразното пашуване дадена територия изхранва толкова животни, колкото могат да намерят достатъчно храна в тежките месеци в края на зимата. По този начин се гарантира, че в периодите, когато храната е най-изобилна –  през пролетта и лятото - няма да има интензивно изпасване, а това позволява на растителността да се развива.  През зимата животните се хранят с клонки и кора от храсти и дървета, като така оказват силно влияние върху растителността, разреждайки гората и не позволявайки на храстите да превземат пасищата.  Това създава  природна мозайка от редуващи се пасища, формации от храсти и гори, а този мозаечен пейзаж е дом на много животински и растителни видове, които пряко или косвено зависят от едрите тревопасни.

Различните видове едри тревопасни имат своята територия, своите хранителни предпочитания и интензивност на паша. При природосъобразното пашуване те заедно и поотделно оформят структурата на растителността. Така например кравите отварят пространства между храстите, като по този начин правят района достъпен за коне. От своя страна конете подготвят подходящи хабитати за елените

Пасищата привличат множество насекоми, земноводни, влечуги, птици, дребни бозайници – важна брънка от хранителната верига за други видове.  От своя страна едрите тревопасни са основен хранителен ресурс за хищниците и лешоядите.  По този начин природосъобразното пашуване на едрите тревопасни играе ключова роля за възстановяването и поддържането на биоразнообразието.

Чрез природосъобразно пашуване на полудиви стада говеда и коне и с възстановяването на едрите тревопасни проектът „Новото тракийско злато“ работи за възстановяване на загубените практики и видове от дивата дивата природа, като по този начин за възстановяването и опазването на характерния за Източни Родопи мозаечен пейзаж и уникалното биоразнообразие на това прекрасно кътче от Европа.

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния...

Прочети още