Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Сдружение

"Нови перспективи за развитие" е сдружение с общественополезна дейност, регистрирано през 2015г в Кърджали, от петима членове на мрежата "Новото тракийско злато".

Основна цел на сдружението е насърчаване на сътрудничеството между малкия бизнес в Източни Родопи, повишаване качеството на туристическите услуги и маркетингова подкрепа на дейностите на членовете на мрежата "Новото тракийско злато".

Сдружението работи активно с училища и младежки организации в целия регион, регистрирано е като местно туристическо сдружение и съдейства за популяризирането на Източните Родопи като дестинация за устойчив туризъм. Горните дейности се осъществяват чрез сайтовете "newthraciangold.eu", "rhodopemountains.eu" и фейсбук страниците "Нови перспективи" и "Новото тракийско злато".

Сдружение "Нови перспективи за развитие" има реализирани три проекта (2017, 2018 и 2019) по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта, свързани с председателството на България в Европейския съюз и активизиране на младите хора в малките населени места, обучението им на принципите за развитие на отговорен бизнес и природощадящ начин на живот. 

Сред целите на сдружението са още:

  • Повишаване на експертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални и международни инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики;
  • Устойчиво управление на природното и културното наследство на България;
  • Популяризиране на България като дестинация за алтернативен и отговорен туризъм;
  • Формиране на съзнание у населението на България за хармонично общуване с природата, повишаване на екологичната култура и опазване на околната среда.

 

Ако искате да подкрепите дейността на сдружението и мрежата Новото тракийско злато в Източните Родопи, може да направите дарение по сметката ни в Пощенска банка, клон Кърджали:

IBAN: BG84BPBI81701606513236, BIC: BPBIBGSF

„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още