Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Екипът на проект НТЗ

Arda river

 

Франк Зандеринк  - ръководител проект

Франк е роден през 1962 г. Завършил е Аграрния университет във Вагенинген, Холандия (горско стопанство със специализация по дива природа и управление на  природата). Работил е за Грийнпийс-Холандия; WWF-Замбия по проект за влажната зона Чикуни (Chikuni); за доброволческа организация (VSO/Великобритания) по „Адаптиране на работните практики в природните ресурси"; като директор във фондация и природен образователен парк DE KLEINE AARDE. Понастоящем е член на мениджърския екип на фондация АРК, координатор на проекти за възстановяване на природата в Латвия, България и Хърватска. Координатор и председател е на фондация Rugvin. Франк има специални интереси към дивата природа и подводния свят. Владее английски, немски, холандски, френски, испански, индонезийски, а отскоро и български.

E-mail: frank.zanderink(@)ark.eu, 00-31-26-3635444

Дарко Знаор, Авалон - втори ръководител на проект НТЗ

Роден: 1966 г

Езици: Английски, хърватски, начално ниво на холандски и български

Образование и квалификации: Докторат в областта на науките за опазване на околната среда

Професионален опит: Пионер в областта на биоземеделието в Хърватия, България и района на бивша Югославия. Опитен международен експерт по проекти, свързани с развитие на селски райони и биоземеделие в 25 страни. Ръководител и/или консултант за Световната Банка, ООН агенции, ЕС, няколко универсистета и правителствени агенции. Проектите включват политически анализ и развитие на земеделието, образование, обучения и проучвания.

Интереси: Екологични и икономически последици от преминаването към биоземеделие в големи мащаби

 

Bite me

 

Йохан Бекхаус, координатор туризъм и комуникации 

Роден: 1954 г

Езици: Холандски, немски, английски, малко френски и испански

Образование и квалификации: Биология и екология

Професионален опит: АРК, WWF, SOVON Холандски център за орнитология, Европейски център за преброяване на птиците

Интереси: Наблюдаване на птици и диви животни, четене, билярд

 


 

Владислав Попов - координатор биоземеделие

Доц. д-р Владислав Попов е роден в България през 1967 г. Завършва магистратура в България (ВСИ-Пловдив) през 1993 г. и Холандия през 1995 г, а впоследствие придобива степента “доктор” от Университета на Западен Сидни, Австралия в областта на превенцията на замърсяването на водните ресурси от селскостопански пестициди. Експерт в областта на биологичното земеделие и агроекологията, с опит в множество проекти и програми на ЕС в Централна и Източна Европа (България, Румъния, Унгария), Кавказкия регион (Армения, Грузия, Азербайджан), Централна Азия (Таджикистан) и Африка (Гана). От 1996 г. доц.д-р Попов е преподавател и научен работник в Аграрния университет в Пловдив, а от 2006 г и директор на Агроекологичния център при АУ. Той е управител на българския клон на фондация Авалон-Холандия и като такъв изпълнява координационна функция за проектите на Авалон в Централна и Източна Европа. Има професионални интереси в областта на биоземеделието и опазването на околната среда. Владее отлично английски и руски език. E-mail: vpopov_bg(@)yahoo.com , тел +359 887 788 412

Arnhem

 

Фоко Ерхарт, координатор дива природа и природосъобразно пашуване

Роден е през 1968 г в Росмален, Холандия. Има бакалавърска степен по управление на води и ландшафт. Работил е по управлението и популяризирането на проекта на АРК в ‘Gelderse Poort’ в Холандия (пет района с общо 150 броя едър рогат добитък и 150 коня). Ръководил е проекти на АРК в България.
Основна професионална дейност:
* 1992-1995  -  Професионално преброяване на птици в Холандия за SOVON. Координиране на 150 доброволци-преброители в “Gelderse Poort”
* 1995-1996  -  Координатор на  нов проект за естествено пашуване в “Meinerswijk” близо до Арнем, финансиран от WWF. Популялизиране на екотуризма в “Rijnstrangen” близо до Арнем.
* 1997-2003  -  Координатор на пет проекта за естествено пашуване в Холандия
*  2003->    Координатор на проект за естествено пашуване късорого родопско говедо в Маджарово, Източните Родопи; Управляване на стадо и ПР в Gelderse Poort


Христо Христов - координатор дива природа и природосъобразно пашуване

 Христо е завършил ветеринарна медицина в Тракийския университет - Стара Загора. От 1988 г. работи за опазването на биоразнообразието и за устойчивото развитие на Източни Родопи. Един от основателите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и на Природозащитен център Източни Родопи. В рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и като експерт по природозащита на БДЗП в Източни Родопи активно работи за създаването на съвременната мрежа от защитени територии в Източните Родопи, за опазването на биоразнообразието, за мониторинга и опазването на лешоядите и грабливите птици в района и за запазването и разпространението на редките местни породи (каракачански овце, коне, кучета, късорого родопско говедо). Работил е за WWF – Гърция по картирането на грабливите птици в Природен парк Дадя, Гърция и като ландшафтен специалист към проекта Родопи на ПРООН.

E-mail: grifonvul(@)abv.bg, тел +359 886 059 917

 

Стефан Аврамов, експерт по биоразнообразие

Стефан е роден през 1967г. Завършил е Факултет по ветеринарна медицина на Тракийския университет. Ангажиран е с природозащитни дейности от 1987, когато още като студент се включва в дейности за опазване на лешоядите в Източните Родопи. Участвал е в създаването на съвременната мрежа от защитени територии в Източните Родопи по проект на Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие. Участвал е в няколко успешни кампании на български неправителствени организации за подобряване на множество закони - за биологичното разнообразие, лова, рибарството, защитените територии, горите.
Един от основателите през 1988 на Българското дружество за защита на птиците. Представител на българските екологични неправителствени организации в Националния ловен съвет към Изпълнителната агенция по горите; член на Европейската секция на Дружеството за консервационна биология (SCB); на Световната работна група за защитените територии към Международния съюз за защита на природата (WCPA/IUCN), както и. на работната група за европейската стратегия за биоразнообразието към Европейския хабитатен форум.

E-mail: sga(@)escom.bg, тел +359 886 605 410

Devil's bridge

 

Михаела Кирчева - координатор устойчив екотуризъм

Михаела е родена през 1978 г. Завършва Международен туризъм във Варна. Квалифицира екотуризъм, създаване на програми в ЕС, SEO и дигитален маркетинг. Работи в сферата на туризма от 1998 г. От 2005 г се посвещава на развитието на Източните Родопи като дестинация за алтернативен туризъм. Бивш зам.председател на Съвета по туризъм към община Кърджали и настоящ член на Българска асоциация за алтернативен туризъм, със солиден опит в устойчивото развитие и управлението на дестинации. Понастоящем управлява туристическа агенция, къща за гости, блог за Родопите и е координатор туризъм в проект "Новото тракийско злато". Владее английски, френски и руски. Нейни хобита са фотография, музика и кулинария.

E-mail: mihaela.kircheva(@)gmail.com, тел +359 887 831 026


 

 

Хилда Феенстра, Авалон – ПР и комуникацииХилда е завършила журналистика през 1995 година. След десетгодишен репортерски стаж  в Холандското национално радио започва кариерата й на комуникационен експерт. Работила е в комуникационната сфера близо десет години – като съветник, медиен експерт и мениджър в правителствени и неправителствени организации, след което отново прави промяна в кариерата си. Сега Хилда е самостоятелен експерт в сферата на устойчивото развитие, като използва, разбира се, комуникационните си умения при изпълнението на различните задачи. Затова и работата й за Авалон й съответства чудесно.

 

 

 

Ива Тончева, ПР и комуникации

Ива е завършила журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет. Има дългогодишна журналистическа практика в Българската телеграфна агенция и Българската редакция на Би Би Си. 

Един от сътрудниците на Горичка, първата инициатива в България за зелен начин на живот. Има опит и като медиен и комуникационен експерт по различни проекти, най-вече в областта на устойчивото развитие, опазването на околната среда, биопродуктите.

E-mail: iva.tontcheva(@)taofes.eu, тел + 359 884 266 804

 

 

 

 

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още