Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=18 limit 1)

За биофермерите

Годишен план на действие за 2011 г.

Годишен план на действие за 2012 г.

Годишен план на действие за 2013 г.

Периоди за прием по мерките от програмата за развитие на селските райони.

 

Подаване на документи по мярка 121

Бизнес план

Наредба 8 за модернизация на фермата

Таблица за изчисление на икономическия размер на селското стопанство

Инструкции за попълване на таблицата за изчисление

 

Подаване на документи по мярка 214

Наредба 12 за условията и реда на прилагане на мярка 214

Декларация (формуляр)

Контролен лист

Общо заявление за плащания на площ

Заповед за одобряване на условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

Заповед за реда и прилагане на мярка 214 № РД 09 - 328/2.06.2008 г.

Заповед за реда и прилагане на мярка 214 № РД 09- 382 София, 26.06.2008 г.

Наредба 23 от 18.12.2009

Наредба 11 от 09.03.2010

 

Други

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Нова Наредба за прилагане на правилата за биологично земеделие

Контакти с фирми за торове, семена, машини

Наръчник за добри земеделски практики

Кулинарен пътеводител за Източните Родопи

Знаете ли какво е гюзлеми? Опитвали ли сте заешка баница  или пълнена тиква...

Прочети още

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още