Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=19 limit 1)

Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване"

Център Ринкър към фондация "Be Cause България"

Период на изпълнение: февруари - април 2016 год.

Ръководител проект: Михаела Кирчева

Грантово финансиране: 10 000 лв.

проект Слънчевата ферма

АКЦЕНТИ:

Реставриране на навес и превръщането му в лятна занималня с кът за обучение и трапезария за изхранване.

Изграждане на санитарни помещения.

Оформяне на открити пространства и приключенски парк за неформално обучение на деца.

Създаване на условия за практикуване на селски и агротуризъм и работа с деца на открито.

Дейности по организация, административно управление и финансов контрол.

Създаване на уебсайт и популяризиране на инициативата в медиите.

проект Слънчевата ферма - място за неформално образование

Резюме:

Създаване на условия за детско и младежко образование и културен обмен по метода "учене чрез преживяване" към съществуваща зайцевъдна ферма.

проект Слънчевата ферма - място за неформално образование

Връзка с целите на сдружението:

3.2. Насърчаване сътрудничеството между обществото, местните, регионалните и централните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, социална интеграция, опазване на околната среда, културен диалог, туризъм, изкуство, образование и др;

3.5. Повишаване на екпертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални прояви, проекти и инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики.

проект Слънчевата ферма - място за неформално образование

Резултат:

За три месеца създадохме място, в което посрещаме деца от цялата страна и по забавен начин ги учим на природозащита, биоземеделие и животновъдство. Място, в което се провеждат необикновени лагери - на село, но не при баба, а на палатка с други деца и млади аниматори и инструктори. Място, в което децата се сближават с традициите и бабите чрез игри, научават откъде идват меда и млякото, започват да разпознават птиците и разбират защо е важно да хвърляме опаковките на вафличките на определените за това места. И всичко се случва естествено - чрез игри, общуване и забавни истории, в които главни участници са децата.

проект Слънчевата ферма - място за неформално образование

проект Слънчевата ферма - място за неформално образование

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още

Резервати

Резерват Вълчи дол Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в...

Прочети още