Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=19 limit 1)

Проект Портал Европа

ПОРТАЛ ЕВРОПА

Програма Еразъм+

Период на изпълнение: 01 февруари 2021 - 31 януари 2022 г.

Ръководител проект: Михаела Кирчева

Грантово финансиране: 25 856.00 EUR

Проект Портал Европа

АКЦЕНТИ:

Откриващо събитие

Организиране на осем модулни семинара, с които младежите ще придобият опит в класифициране и систематизиране на практична информация, оформяне и прилагане на младежки политики в България - нормативни актове, добри практики и възможности за младите в родината им.

Проект Портал Европа

Обмен на добри практики с цел насърчаване на младите хора да участват в активности, свързани с образование, културни и обществени мероприятия.

Проект Портал Европа

Резюме:

Създаване на възможности за гражданска активност, доброволчески акции и обучения за младежки лидери от район Кърджали, специално създадени и адаптирани към техните потребности.

Проект Проект Европа

Връзка с целите на сдружението:

3.1. Насърчаване сътрудничеството между обществото, местните, регионалните и централните власти за реализация на дейности, свързани с общозначими проблеми, социална интеграция, опазване на околната среда, културен диалог, туризъм, изкуство, образование и др.

3.5. Повишаване на експертния капацитет на българското общество чрез участие в регионални прояви, проекти и инициативи за сътрудничество и обмен на добри практики.

Очаквани резултати:

През 2022г. се очаква да бъдат обучени, информирани и мотивирани да бъдат активни граждани над 110 млади хора от района на Кърджали.

Проект Портал Европа

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още

Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване" Център Ринкър към...

Прочети още